Dovoľujeme si upozorniť vás na možnosť poskytnúť svoje 2 % z dane pre náš Slovenský horolezecký spolok JAMES. V najbližšom čase pre nás možno ešte dôležitejších ako kedykoľvek predtým. Pripájame k tomu i krátke video a návod, ako ich čo najjednoduchšie posunúť smerom k nám. Na činnosti, z ktorých majú prospech tak vaše deti, ako aj vy sami. Ďakujeme pekne.

UPOZORNENIE: V roku 2022 sa z administratívno-technických dôvodov menia aktualizujú tlačivá (všetky sú k dispozícii na tejto stránke) a prostriedky budú zbierané a následne poukazované na účet SHS JAMES prostredníctvom partnerského občianskeho združenia – Horolezeckého klubu NEOLIT. Účel využitia prostriedkov ostáva bez zmeny a nachádza sa v nižšej časti textu. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na  alebo +421 918 949 377.

POSTUP

AK STE ZAMESTNANEC

1. Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, požiadajú zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z potvrdenia sa dozvedia výšku príspevku, ktorý môžu poukázať, maximálne 2 %. V prípade, ak ste v roku 2021 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3 % dane.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť, vytlačiť a vyplniť s preddefinovanými údajmi SHS JAMES.

3. Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane a v prípade, ak chcete darovať 3 % dane aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (minimálne 40 hodín), je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2022. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom tohto linku.

AK STE FYZICKÁ OSOBA A PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE

1. Je potrebné si vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane (resp. 3 % v prípade odpracovania min. 40 hodín ako dobrovoľník – aktuálne potvrdenia o dobrovoľníckej práci nájdete v nasledovnom odkaze), najmenej 3 €.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (resp. 3 %) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:
– v daňovom priznaní typu „A“ (strana 5 – VIII. oddiel)   editovateľná verzia PDF
– v daňovom priznaní typu „B“ (strana 12 – XII. oddiel)   editovateľná verzia PDF

Obchodné meno (názov): Občianske združenie NEOLIT
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42070643
Sídlo: Sklabinská 148/10, 036 01 Martin

3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2022, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2022) na príslušný daňový úrad.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA

Termíny a postup je prakticky rovnaký ako pri fyzických osobách. 1 % (2 %) z dane je možné poukázať aj viacerým prijímateľom, minimálne vo výške 8 €. Tlačivo (s vyhlásením v časti VI o poukázaní zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby) sa nachádza v tomto linku.

Ďakujeme!

VYUŽITIE PROSTRIEDKOV z 2 % SHS JAMES

1. PRETEKY DETÍ A MLÁDEŽE, DETSKÉ LEZECKÉ TÁBORY
• Podpora lezenia detí a mládeže
• Podpora Slovenského pohára detí a mládeže
• Vyhľadávanie, rozvoj a príprava talentov
• Financovanie a podpora detských táborov a sústredení
• Osvetové aktivity podporujúce lezenie detí a mládeže
• Vecné ceny pre deti a mládež v Slovenskom pohári
• Medzinárodné preteky detí a mládeže

2. PREISŤOVANIE SKALNÝCH A HORSKÝCH OBLASTÍ
• Starostlivosť o lezecké terény na celom Slovensku vrátane Vysokých Tatier
• Preisťovanie starých ciest
• Odisťovanie nových ciest
• Pravidelná kontrola trvalých istení v cestách
• Obstaranie preisťovacieho materiálu (nity, reťaze, lepidlá a pod.)