Metodika

Metodika2022-09-07T22:09:29+02:00

Metodické pomôcky pre horolezecký výcvik

5. decembra 2021|

Pomôcky obsahujú súhrn poznatkov z materiálov metodickej komisie, metodických materiálov spracovaných inštruktormi SHS JAMES formou učebníc, metodických pomôcok, metodických článkov a záverečných prác, zahraničných metodických [...]

Bezpečnosť na ferratách

16. júla 2021|

Za tému diplomovej práce si Miriama Kováčová, študentka telesnej výchovy UMB Banská Bystrica, zvolila problematiku pohybu na ferratách, vhodnej výstroje a jej správneho používania s [...]

Ruptúra šľachových pútok

1. decembra 2020|

Autor sa v článku venuje najfrekventovanejšiemu zraneniu prstov rúk pri lezení - ruptúre šľachových pútok. Pochopiť mechanizmus zranenia, význam prevencie a postup pri liečbe [...]

Keď deti istia deti

18. novembra 2020|

Článok Marka Mižička v časopise Horolezec číslo 3 s odporúčaniami na riešenie situácie, kedy je potrebné pri vedení detského lezeckého krúžku využiť deti pri [...]

Go to Top