ERASMUS+ Coaches and Route Setters Training

European system for training of sport climbing coaches and route setters

Obdobie: január 2021 – december 2023

Hlavným cieľom projektu je nastaviť a implementovať európsky systém prípravy trénerov a staviteľov ciest v športovom lezení. 

Tento cieľ sa dosiahne predovšetkým prostredníctvom spolupráce národných športových zväzov, ktoré zaštiťujú športové lezenie v danej krajine ako hlavných spolupracujúcich aktérov.

Tento projekt je realizovaný s podporou medzinárodnej organizácie pre športové lezenie IFSC ako externého zastrešujúceho partnera pre priebežné vyhodnocovanie systému vzdelávania a prípravy športových odborníkov v oblasti športového lezenia. 

Projekt koordinuje Český horolezecký zväz a je realizovaný v spolupráci s:

  • Planinska Zveza Slovenije (Slovenia)
  • Svenska Klätterförbundet (Sweden)
  • Slovenský horolezecký spolok JAMES (Slovakia)
  • Polski zwiazek alpinizmu (Poland)
  • Natsionalna sportna akademiya Vassil Levski (Bulgaria)

Project is co-financed by ERASMUS+ Sport Programme.