Prinášame vám krátke informácie o drobných úpravách členstva JAMES SVET a JAMES SVET PLUS s celosvetovým poistením liečebných nákladov (resp. aj zodpovednosti). Okrem pozitív, ktoré sme už avizovali pri prvotných článkoch, sme s Európskou cestovnou poisťovňou dohodli nasledovné zmeny, ktoré viacej korešpondujú s našimi a vašimi potrebami a požiadavkami:

1. prvou je zjednotenie doby poistenia JAMES SVET a JAMES SVET PLUS s bežným členským a to od začiatku príslušného kalendárneho roka až do konca marca roka nasledujúceho
2. druhou je rozšírenie a upresnenie výnimiek z výluk, čo znamená, že oproti všeobecným zmluvným podmienkam sa priamo vymenovávajú športy, ktoré sú predmetom poistného plnenia

V článku nájdete všetky potrebné informácie, je totožný s prvým súborom z príloh s názvom „Rozšírená ponuka benefitov pre členov SHS JAMES“. V ďalšej prílohe „Rozšírenie výnimiek z výluk“ potom nájdete konkrétne vymenované aktivity, ktorých sa poistenie týka nad rámec bežných všeobecných podmienok.

Výšku členského poplatku pre oba typy členstva a všetky vekové kategórie nájdete nižšie v Tabuľke 2. Noví členovia platia okrem členského poplatku aj registračný poplatok vo výške 20 €. Členský a registračný poplatok môžu byť uhradené súčasne v jednej platbe.

Pozor: v prípade prerušenia členstva, teda ak nemáte zaplatené za minulý rok (poprípade viac rokov), je nutné buď členské za chýbajúce roky doplatiť, alebo opäť zaplatiť registračný poplatok (20 €). V prípade nejasností nám napíšte emailom na .

Vekové kategórie

Deti do 15 rokov (ročník 2008 a neskôr)
Juniori od 16 do 18 rokov
(ročníky 2005 až 2007)