Pomôcky obsahujú súhrn poznatkov z materiálov metodickej komisie, metodických materiálov spracovaných inštruktormi SHS JAMES formou učebníc, metodických pomôcok, metodických článkov a záverečných prác, zahraničných metodických materiálov a z internetových zdrojov.
Ich cieľom je zjednotenie obsahu a metodických postupov pri vedení výcviku v horolezectve v súlade so vzdelávacím systémom SHS JAMES s dôrazom na dodržiavanie zásad bezpečnosti. Pomôcky majú slúžiť na usmernenie postupu inštruktorov vo výcviku a spresnenie minimálneho obsahu výcviku.