Predseda – Andrej Kolárik
Tajomník – Vladimír Paulík

Riadni členovia komisie – Ján Blažej, Peter Hašta, Igor Lišaník, Igor Marks, Peter Padúch

Externí spolupracovníci – Patrik Barjak, Juraj Zaťko