Ako je v Slovenskom horolezeckom spolku JAMES obvyklé, na konci apríla sa uskutoční valné zhromaždenie spolku, už 35. riadne v poradí. Keďže však stále miesto usporiadania VZ nie je v prevádzke, uskutoční sa tentokrát na inom mieste. Dejiskom zostane Žilina, ale hosťovať budeme na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulte riadenia a informatiky, na adrese Univerzitná 8215/1.

Termín 35. VZ SHS JAMES je sobota 27. apríl 2024 o 9 hod. Sekretariát všetky podrobnosti zverejní a materiál pripraví na web i zašle priamo delegátom tak, ako káže zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naše stanovy.