Ako každý rok v tomto období, oslovujeme všetkých bouldristov, skalkárov, horolezcov, alpinistov, himalájistov, atď s tým, že Komisia alpinizmu SHS JAMES bude nominovať do svojich reprezentačných tímov a udeľovať zlaté, strieborné, bronzové karabíny a čestné uznania. Rozhodnutie o členoch reprezentácie na rok 2024 a udelení ocenení sa udeje počas víkendu 1.-3. decembra 2023 v penzióne Manín, kde sa stretne Komisia alpinizmu SHS JAMES aj so všetkými reprezentantmi i ďalšími záujemcami o pôsobenie v reprezentačnom tíme.

Pokiaľ si myslíte, že vaše výstupy by mohli osloviť členov komisie, pošlite svoje výstupy podľa pokynov v prílohách tohto článku najneskôr 25. 11. 2023 do 23:59 na adresu  . Na materiály odoslané v neskoršom dátume nemusí byť braný zreteľ.

POMÔCKA NA VYPLNENIE FORMULÁRA

FORMULÁR VÝSTUPOV