Vážení členovia SHS JAMES, horolezci, skialpinisti, kamaráti, kolegovia,

Iste všetci viete, že dňa 20.11.2023 bol prijatý nový Návštevný poriadok TANAP, ktorý s účinnosťou od 15.12.2023 zaviedol viacero noviniek. S niektorými sme sa stotožnili v plnej či čiastočnej miere, iné  sú nám zásadne proti srsti a snažíme sa ich riešiť. Pre tento moment môžem podotknúť, že na základe našej intenzívnej snahy sa NP TANAP opätovne otvoril a bolo možné ho pripomienkovať v termíne od 1.3. do 31.3.2024. Samozrejme sme odoslali všetky naše pripomienky a postupne sa budeme snažiť argumentami presvedčiť vedenie TANAPu o ich zmysluplnosti. V ideálnom prípade vznikne k termínu 31.5.2024 návrh nového Návštevného poriadku TANAP, ktorý pôjde do legislatívneho procesu. A v ešte ideálnejšom prípade si vieme predstaviť, že 1.11.2024 by mohol začať platiť upravený Návštevný poriadok TANAP. Úprimne veríme, že všetky tieto termíny sú splniteľné…

Teraz ale k samotnej téme tejto webovej informácie… Jeden z textov a pojmov, ktorý sa v NP TANAP od 15.12.2023 zavádza a s ktorým sa plne stotožňujeme, je zavedenie termínu horolezectvo nižšej obtiažnosti a paragrafy spojené s možnosťami v tejto súvislosti. Jedná sa o pohyb mimo značkovaných turistických chodníkov v lezeckých obtiažnostiach I.-II.+ UIAA, ktoré boli doteraz pre samostatné pôsobenie úplne neprístupné (s výnimkou nástupu na horolezeckú túru minimálne III. stupňa obtiažnosti UIAA). Keďže však tento terén je najrizikovejší z pohľadu úrazovosti a súčasne najcitlivejší pre ochranu prírody, fauny i flóry, bolo dohodnuté, že pohyb v teréne nižšej obtiažnosti bude umožnený len osobám, ktoré splnia určité konkrétne kritériá týkajúce sa znalostí daného terénu a bezpečného pohybu v ňom i s kontextom na ochranu prírody. Pre povolenie pohybu v tomto teréne je teda potrebné získať oprávnenie jedným zo spôsobov, ako je písané v nasledovnom dokumente tu. Daný dokument sme detailne rozoberali na Výkonnom výbore SHS JAMES, na základe zadania ho pripravila Metodicko-bezpečnostná komisia SHS JAMES, zakomponované boli aj poznámky zástupcov Klubu slovenských turistov a Slovenského vysokohorského turistického spolku.

Pre členov SHS JAMES – Žiadosť o získanie potvrdenia o povolení pohybu v teréne nižšej obtiažnosti bude potrebné zaslať cez webový formulár, ktorý v týchto dňoch pripravujeme a predpokladáme, že bude funkčný od 15.5.2024. Pridelenie oprávnenia pohybu bude súčasťou informácií v našej databáze a bude pre každú osobu oprávnenú legitimizovať (napr. strážca prírody TANAP) čitateľné pomocou špeciálnej aplikácie z QR kódu, ktorý je súčasťou nových členských preukazov. Tento úkon (zapísanie do databázy) bude spoplatnený jednorazovým administratívnym poplatkom 20 eur a pridelenie oprávnenia je trvalé. Cez pripravenú aplikáciu bude možné prečítať aj informáciu, či ste v danom čase členom SHS JAMES.

Pre nečlenov SHS JAMES – žiadosť o získanie potvrdenia o povolení pohybu v teréne nižšej obtiažnosti bude potrebné poslať cez ten istý webový formulár, ktorý bude trochu upravený o ďalšie povinné údaje.  Opäť budú do našej internej databázy zaznamenané vaše základné údaje a následne aj pridelenie oprávnenia pohybu v teréne pre horolezectvo nižšej obtiažnosti. Všetky tieto úkony budú spoplatnené jednorazovým administratívnym poplatkom 40 eur (20 eur registrácia ako je bežné + 20 eur pridelenie oprávnenia). Následne bude žiadateľovi odoslaná osobná plastová ID karta s iným vizuálom ako náš členský preukaz a jeho čitateľnosť bude obdobne ako v prípade členského preukazu čitateľná cez QR kód. Na rozdiel od neho však bude potrebné mať vždy pri sebe aj členský preukaz vášho materského horolezeckého zväzu.

Dovolím si ešte upozorniť, že dané administratívne poplatky sú jednorazové a podľa predbežných prepočtov najnižšie možné vzhľadom k finančným, programátorským, personálnym, časovým a iným nárokom, ktoré si celý proces vyžaduje. Ďakujem za porozumenie.

Všetky kurzy, ktoré budú podľa bodov 1. a 2. priloženého dokumentu pripravené zodpovednými oprávnený inštruktormi, budú povinne zverejňované na webovej stránke SHS JAMES a o termínoch prvých kurzov budeme informovať špeciálnym článkom s ďalšími podrobnejšími informáciami.

Vaše prípadné otázky smerujte na e-mail . Pokiaľ sa budú opakovať, budeme sa snažiť spracovať ich do tzv. častých otázok a odpovedí.

Anton Pacek, predseda SHS JAMES