Z pohľadu toho, ako človek vyzerá oproti svojmu veku, môžeme v zásade rozlišovať tri skupiny ľudí. Prvá, asi najväčšia množina sú ľudia, ktorí vyzerajú plus/mínus na toľko, koľko majú. Potom je tu menšia skupina tých, ktorí vyzerajú podstatne horšie ako by sa dalo čakať podľa ich dátumu narodenia. Vo veľmi málo prípadoch sú dôvody objektívne, väčšinou však ide o čisto subjektívne príčiny („…to máš z toho života jakej vedeš… s jakejma lidma ty se stýkáš…“ K tejto skupine sa z času na čas chtiac-nechtiac pridávame aj viacerí, ale chvalabohu sa z toho obyčajne dá rýchlo dostať. No a najmenej je takých šťastlivcov, ktorým krčmárka stále váha vydať pivo, aj keď pamätajú ešte ruské tanky na Miletičke. Vážení, isto už šípite kam mierime a do ktorej skupiny zaradiť dnešného oslávenca…

Nie, nie je to vtip, veru tak, Vladimír „Kazo“ Linek, sa 21. 4. 2024 dožíva 60 rokov a isto dáte všetci za pravdu, že na to vôbec, ale vôbec nevyzerá. Také chýry sa šíria, že za to vďačí najmä starostlivosti svojej manželky. Kto poznáte Aňu, určite uznáte, že v tom zrejme bude kusisko pravdy! Ale tiež sa pod to možno podpísal aj jeho vegetariánsky prístup k životu a najmä 40 rokov intenzívneho lezenia. Tie ťažko zhrnúť do niekoľkých riadkov, no Aňa to samozrejme dokázala: „Kazo sa naplno venuje lezeniu od r. 1984. Na svojom konte má množstvo významných výstupov a prvovýstupov z oblastí po celom svete. Z výstupov si najviac cení letný priestup hrebeňa Vysokých Tatier, voľný prelez cesty Moby Dick 9+ v Grónsku s D. Beránkom a I. Doskočilom a prvovýstupy Vitajte v platniach Koricanchi 9+ v Peru s D. Beránkom a R. Staruchom, Zachovajte paniku, prosím 8 a Turbo 8+ A2 v Grónsku s J. Smoleňom a T. Brtom, El Condor Pasa 10 v Čile s J. Krištoffym a M. Krasňanským a Summer Bouquet 9+ v Kirgizsku s J. Krištoffym, O. Húserkom a M. Grajciarom.“

Dlhé roky pracuje pre SHS JAMES, vyše 3 dekády bol členom Výkonného výboru, od r. 2007 je predsedom Komisie ochrany prírody a od r. 2012 šéfredaktorom časopisu Horolezec. Veľké úsilie venuje podpore preisťovania skalných oblastí po celom Slovensku, s cieľom zvyšovania ich bezpečnosti a popularity lezenia ako takého. Je autorom viacerých úspešných knižných lezeckých sprievodcov.

Milý Kazo, želáme ti k tvojej šesťdesiatke pevné zdravie, silný stisk a ešte množstvo nalezených kilometrov v krásnych líniách nášho vertikálneho sveta!