Lezecké centrum v Trenčíne organizuje letný lezecký tábor. Info o programe a cene nájdtete na plagáte, prípadne kontaktujte organizátora – SMS 0907 222 803 alebo