Minulý víkend sa na skalách v Porúbke uskutočnil metodický deň, ktorý usporiadal žilinský klub HK Šarpoš. Deti okrem samotného výdatného lezenia absolvovali základy metodickej prípravy, praktickú ukážku správneho istenia a zlaňovania s klubovým metodikom Martinom Hatalom. Ako ináč, odmena okrem výkonov na skale a nadobudnutých zručností bol aj výborný guláš.