Informujeme lezeckú a skialpinistickú verejnosť, že po našej dlhej snahe a sérii stretnutí s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, štátnymi tajomníkmi Ministerstva životného prostredia SR Filipom Kuffom a Štefanom Kuffom, riaditeľom TANAPu Petrom Olexom a ďalšími pracovníkmi TANAPu, pracovníkmi Okresného úradu Prešov s krajskou pôsobnosťou odbor starostlivosti o životné prostredie sa podarilo dosiahnuť, že v dohľadnom čase dôjde k aktualizácii Návštevného poriadku TANAP.

Na tomto mieste chcem oceniť postoj vedenia ministerstva životného prostredia i nového vedenia TANAPu, že vníma, ako je otázka návštevného poriadku citlivá najmä pre horolezcov, skialpinistov a turistov, ale i ďalšie skupiny, ktoré sa nestotožňovali s jeho znením v mnohých paragrafoch a najmä v logike niektorých jeho častí.

Naša priorita pri návrhoch a snahe o rekonštrukciu NP TANAP bude v prvom rade spočívať v častiach, ktoré sme avizovali už v článkoch na našich webových stránkach najmä v prehlásení. Tieto naše poznámky a návrhy i ďalšie rozvojové možnosti pre horolezectvo, skialpinizmus a turistiku, ako aj návrhy na celkový rozvoj územia Tatranského národného parku sme už ostatne odosielali na Ministerstvo životného prostredia SR i na Správu TANAPu dňa 31.1.2024.

Na tomto mieste upozorňujeme našich členov, že súčasný Návštevný poriadok TANAP je až do jeho rekonštrukcie platný. Ohľadne nastavených pravidiel pri horolezectve nižších obtiažností zmeny neplánujeme a o vzdelávaní a oprávneniach pohybu v týchto terénoch budeme informovať v najbližších dňoch.

Za VV SHS JAMES

Anton Pacek

Predseda SHS JAMES