Dočasné lezecké obmedzenia

Dočasné obmedzenia máme na oblasti Pajštún.
Kršlenica, Medené hámre, Jelenec pri Banskej Bystrici sú už bez obmedzenia.

Žiadame všetkých lezcov, aby dodržiavali lezecké zákazy. V prípade ich nedodržiavania nám veľmi sťažujete rokovania pri vybavovaní výnimiek. Ďakujeme.

Kršlenica
– bez obmedzenia

Kamenné srdce
– bez obmedzenia

Medené hámre
– bez obmedzenia

Pajštún
– od Čierneho previsu po Ľavého Comiciho vrátane zákaz lezenia do 15. 6.

Jelenec pri Banskej Bystrici
oblasť Jelenec  je od 29. 5. už bez obmedzenia