SHS JAMES sa zapojil do projektu Nadácie ČSOB na elektronizáciu členských preukazov a bol úspešný v získaní grantu. To znamená, že pre členov SHS JAMES budú členské preukazy na 2024 trvalé, údaje o platnosti členstva a iné údaje budú čitateľné z QR / čiarového kódu – prostredníctvom aplikácie z mobilu. Oprávnená osoba sa potom iba spojí s IS a overí členstvo príp. iné dáta podľa oprávnenia.

Nielen o tom hovorí rozhovor s predsedom SHS JAMES Antonom Pacekom v časopise Plus 1 deň, ktorý nájdete na tomto odkaze, alebo si ho môžete stiahnuť v pdf formáte bez reklám pod textom.

ČLÁNOK BEZ REKLÁM (pdf)