Prítomní: Karol Gurský, Igor Miko, Marcel Sedlačko, Daniel Kraus, Marcel Mišák, Oto Hloža, Anton Dobeš, a zo Spoločnosti horskej medicíny, Janka Ciesarová a Iva Dočárová.

Hlavnou témou stretnutia bola organizácia tohtoročného Pelikánovho seminára, ktorý sa po prvýkrát uskutoční vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici. Seminár je každoročne venovaný problematike horskej medicíny a na Slovensku sa bude konať v októbri tohto roku, už v poradí 24. ročník. Medicínska komisia JAMES sa tak stala spolu s Českou Společnosťou horské medicíny hlavným organizátorom.

Popri aktívnej účasti Slovenských a Českých kolegov, chceme osloviť aj Poľských kolegov.

Anton Dobeš

Zľava horný rad: Marcel Sedlačko, Janka Ciesarová, Iva Dočárová, Anton Dobeš, Igor Miko
Zľava spodný rad: Oto Hloža, Daniel Kraus, Karol Gurský, Marcel Mišák