V nedeľu, 3.3.2024 sa na Brutalke vo Zvolene odohralo prvé sústredenie detí kategórií od U10 po U14. Cieľom tohto sústredenia bolo zoznámiť deti medzi sebou a vytvoriť lezeckú komunitu medzi mladými lezcami a budúcimi pretekármi.

Deti sa v dvoch blokoch okrem seba zoznamovali aj s technikami správnej rozcvičky pred lezením a technikami ideálneho cooldownu po lezení. Počas dvoch blokov si deti otestovali aj svoje schopnosti a vedomosti v technike lezenia na bouldri, kde ich tréneri učili stratégii súťaženia na bouldri. Deti si zopakovali, aké sú správne pozície pri začatí a ukončení pokusu na preteku, k čomu slúžia zóny a ako ekonomicky pracovať so svojou energetickou zásobou.

V druhom bloku si deti pripomenuli, ako vyzerá súťažný formát na bouldrovom preteku a deti z kategórie U14 sa naučili aké sú rozdiely medzi formátmi Flash a OS.

Deťom sa na tomto sústredení venovali tréneri a inštruktorky Dávid Hajdú, Christo Nikolov, Eva Marková, Barbora Šaffová a Veronika Klásková z Brutálky, spolu s pomocou Juraja Kvasnicu a Patrície Rafajdusovej, ktorá pôsobila ako koordinátorka tohto sústredenia.
Ďakujeme nielen trénerom a inštruktorkám ale aj lezeckej stene Brutalka Zvolen za možnosť usporiadať tu takúto krásnu akciu s podporou SHS JAMES a dobrovoľným príspevkom rodičov.

Najbližšie sústredenie detí sa bude pravdepodobne odohrávať na Lezeckej stene HK Manín 12. mája a cieľom tohto sústredenia bude lezenie na lane a súťažný formát lezenia na obťažnosť. Informácie o nasledujúcom sústredení v priebehu najbližších týždňov zverejníme na webe SHS James.
Ak si tento príspevok čítajú rodičia, ktorých deti v kategóriách od U10 po U14, by sa radi tohto sústredenia zúčastnili, neváhajte poslať svoje kontaktné údaje spolu s vekovou kategóriou a menom dieťaťa na e-mailovej adrese:

text: Patrícia Rafajdusová