V dňoch 2. – 3. 12.2023 sa v Maníne uskutočnil tradičný záver sezóny Komisie alpinizmu SHS JAMES. Na víkendovom stretnutí sa zišla komisia s reprezentáciou, aby zhodnotila uplynulú horolezeckú sezónu a najlepšie výkony. Nemenej dôležitou časťou stretnutia bolo aj kreovanie reprezentačných družstiev pre rok 2024, schválenie plánu sústredení, diskusia o téme nového Návštevného poriadku vo Vysokých Tatrách a rozprava o návrhu na spolkovú expedíciu.

Komisia alpinizmu vníma uplynulú horolezeckú sezónu ako úspešnú. Našim lezcom sa darilo hlavne v stredných horách. Výnimočný výkon z hľadiska svetového ženského lezenia podala v Yosemitoch Michaela Izakovičová prelezom cesty Golden Gate na slávny útes El Capitan. Tento výkon spomedzi všetkých vyvolal aj najväčšiu mediálnu odozvu v medzinárodnom informačnom priestore. Nie je veľa žien na svete, ktoré dokážu voľne preliezať takto ťažké cesty v tak náročnej stene. Dva významné výkony sa našim lezcom podarili aj v Západných Alpách. Mladý Tomáš Buček s prehľadom vyliezol jednu z najťažších alpských voľných ciest, Voie Petit na Grand Capucin, ktorá odolávala aj vehlasným menám svetovej skalnej scény. Skúsená dvojica matadorov Ondrej Húserka a Martin Varga sa zasa prebojovala rozbitým skalno mixovým terénom v ceste Manitua na Grandes Jorasses. Táto slávna cesta od slovinca Slavka Svetičiča je veľmi málo lezená a v súčasných nepriaznivých podmienkach predstavuje pre lezcov kombinovanú výzvu rôznorodých obtiaží v jednej z najťažších stien Západných Álp.

Našim členom sa podarilo prekonať aj slovenské maximum na bouldroch, či už sa jedná o flash prelezy pri mužoch, alebo v celkovej obtiažnosti pri ženách. Posunuli sme aj slovenské maximum v drytoolovom lezení a to nielen v maximálnej dosiahnutej obtiažnosti, ale aj v hodnotnom OS preleze.

Celkovo môžeme skonštatovať, že do reprezentačných družstiev sa stále viac presadzujú veľmi mladí lezci, ktorí svojim prístupom, zanietenosťou a odhodlaním rýchlo výkonnostne napredujú a právom si pýtajú svoje miesto medzi slovenskou lezeckou špičkou. My v komisii, tak ako doteraz, urobíme všetko pre to, aby sme našich reprezentantov podporovali v maximálnej možnej miere a vytvárali im vhodné podmienky pre podávanie čo najlepších výkonov.

Členovia reprezentačných družstiev pre rok 2024:

Seniori A:

Tomáš Buček, Ondrej Húserka, Michaela Izakovičová, Peter Kuric

Seniori B:

Andrej Capko, Michal Grzyb, Adam Kaniak, Michal Mikušínec, Marek Radovský, Juraj Švingál, Martin Varga

Juniori A:

Jakub Fábric, Eliáš Kysela, Lujza Michalková

Juniori B:

Filip Buček, Peter Jakabovič, Filip Matejíčka, Martin Matúšek, Marko Sedlačko, Sára Šimeková

Ocenenia za najlepšie výkony 2023:

Zlatá karabína:

· Michaela Izakovičová Golden Gate, 5.13b PP, El Capitan, Yosemity, California

Strieborná karabína:

· Tomáš Buček ,Voie Petit 8b PP, Grand Capucin, Záladné Alpy

· Ondrej Húserka, Martin Varga, Manitua 7a/A3, Grandes Jorasses, Západné Alpy

· Juraj Švingál, Muda Orlova D14 OS, Dreamland Slovinsko

Bronzová karabína:

· Peter Kuric, Darkness 8A/A+ Flash, Brione

· Andrej Capko, Darkness 8A/A+ Flash, Brione

· Lujza Michalková, Forever More 8A+ SD, Brione

· Sára Šimeková, Forever More 8A+ SD, Brione

· Eliáš Kysela Procesor, 9a/9a+ PP, Višňové

· Peter Kuric, Wild Publico 9a PP, Margalef

· Tomáš Buček, Estado critico 9a PP, Siurana

· Michaela Izakovičová, Bílá růže IXa RP, Koberce, Adršpach

· Emil Fraštia, Pokojný Bojovník D14/14+ PP, Harmanec

· Jozef Krištoffy, Hazard 10 PP, Ďadky, Vysoké Tatry

· Tomáš Buček, Lor du Temps, 7c+ Flash Team, Grand Capucin

· Michaela Izakovičová, Dream Team 5.12d RP, Fifi Butress, Yosemite

Čestné uznanie:

· Peter Hámor, Kabru IV 7318m D+ 60st, Himaláje, Nepál

· Marek Radovský, Juraj Švingál, Fyzioklinik M11 RP, Galéria Satana

· Michaela Izakovičová, Epitaf VIII! PP, Hladová věž, Adršpach

· Eva Milovská , Ondrej Húserka, Lowe-Kendall WI5+/M5 OS, Lobuche East, Himaláje, Nepál

· Marek Radovský, Juraj Švingál, Line under the stars 6b/M6+ OS, Tuctubamba West, Peru

· Ondrej Húserka, Jozef Krištoffy, Italiana 7a OS, Aguja Saint Exupery, Patagonia

· Lenka Mičicová, La Peste Nera 8b+ PP, Baratro, Chorvátsko

Martin Heuger

predseda Komisie alpinizmu