Uplynulý predĺžený víkend 4.-8.5.2023 sa v anglickom meste Leeds uskutočnilo stretnutie horolezeckých činiteľov, prezidentov, predsedov a zástupcov národných horolezeckých zväzov. Medzi hlavné body stretnutia patrilo určite aj Valné zhromaždenie EUMA (European Mountainnering Association), ktorá sa stáva čím ďalej tým dôležitejším zástupcom horolezeckých zväzov na pôde Európskej únie.

Celodenné rokovanie GA EUMA (v sobotu dňa 6.5.2023) malo na programe zhodnotenie uplynulého roka, od finančného, cez vyhodnotenie programu Erasmus+, ako aj nastavenie plánov a stratégie nielen na roky 2023 a 2024. Jeden z tých najdôležitejších bodov bola aj voľba prezidenta organizácie. Od založenia EUMA v roku 2017 ju viedol Roland Stierle (GER), ktorý jej spolu s celým Boardom vložili punc a pečať významnej európskej organizácie.

Valné zhromaždenie EUMA za nového prezidenta zvolili Josepha Klennera (GER), dlhoročného prezidenta nemeckého DAV, v ktorom valné zhromaždenie EUMA vidí záruku kontinuity i kvalitnej manažérskej práce. Dôležitosť celého zhromaždenia potvrdzovala aj prítomnosť prezidenta UIAA Petera Muira (CAN) i viceprezidenta ERA Gerharda Ermishera (GER). Za Slovenský horolezecký spolok JAMES sa stretnutia zúčastnil predseda Anton Pacek.

Okrem samotného zasadania EUMA sa súčasne konalo i viacej zasadaní komisií UIAA, najmä Training, Safety a Youth Commission a tak pri večerných stretnutiach i počas lezeckého a turistického výletu bolo o čom diskutovať 😊.

Anton Pacek, predseda SHS JAMES