33. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo dňa 23. apríla 2022 v žilinskom Dome techniky. Za účasti 38 delegátov (zo 49 zvolených oblastnými radami) a vyše desiatky hostí z celého Slovenska sa prerokovával bohatý program, ktorý mal tentokrát až 14 bodov.