Adam s Rišom sa v úvode tohto roka “vyskytli” v Julských Alpách a preliezli cestu Diretkna vedúcu v severnej stene Špiku. Adam opísal ich pôsobenie v stene takto:

“5.1.2014 Sme boli s Rišom Nemcom v správny čas na správnom mieste a podarilo sa nám vyliezť jednu z najikonickejších stien Julských Álp, 900 metrovú severnú stenu Špiku, cestou “Direktna”. V stene sme vychytali fantastické podmienky, pričom sme ju takmer celú preliezli súbežne za 7 hodín obtiažnosťou AI5+.”