Onedlho sa začne nový ročník Slovenského pohára v športovom lezení dospelých a mládeže, ako aj detí. Pred jeho začatím by sme vám radi priblížili, ako funguje rozdelenie pretekov v rámci Slovenského pohára, akým spôsobom sú preteky definované a akým účastníkom sú v prvom rade určené. Podrobne sú definované aj vo Vykonávacích predpisoch pre preteky dospelých a mládeže, ako aj Vykonávacích predpisoch pre preteky detí spolu s bodovaním, ktoré v príslušnej kategórii pretekov môžu pretekári získať.

Aké sú vekové kategórie pretekov Slovenského pohára?

Slovenský pohár dospelých a mládeže

V rámci Slovenského pohára dospelých a mládeže (SPDaM) máme stanovené tieto vekové kategórie: dospelí, juniori (U20), Youth A (U18) a Youth B (U16).

Slovenský pohár detí

V Slovenskom pohári detí máme stanovené tieto kategórie: U10, U12, U14. Pretekárom vekovej kategórie Youth B (U16) je zároveň umožnené štartovať aj na pretekoch Slovenského pohára detí (SPD) s tým, že body do Slovenského pohára sa im prideľujú, akoby súťažili o kategóriu nižšie.

Ak teda pretekár/ka z Youth B (U16) súťaží napríklad na detských pretekoch kategórie A, body za umiestnenie dostáva, akoby pretekal/a na pretekoch SPDaM kategórie B. Pri pretekoch kategórie A a B spravidla súťažia na cestách/bouldroch/dráhach vekovej kategórie U14 ako samostatná veková kategória.

Aké kategórie pretekov sú v rámci Slovenského pohára?

Tak pre SPDaM, ako aj pre SPD (teda pre dospelých, mládež aj deti) existujú štyri hlavné kategórie pretekov, ktoré sú od seba odlíšené výkonnostne aj organizačnými požiadavkami. Sú to preteky kategórii A, B, C a Ostatné.

Preteky Slovenského pohára kategórie A a MSR

Tieto preteky sú určené výkonnostným lezcom, ktorí majú záujem v rámci Slovenského pohára súťažiť na tej najvyššej úrovni. Usporadúvajú sa na národnej úrovni a pravidelne sa ich zúčastňujú tí najlepší pretekári a pretekárky z celého Slovenska. Ročne sa organizuje 6 pretekov kategórie A, vrátane pretekov MSR v disciplíne Obtiažnosť, Boulder a Rýchlosť. V týchto pretekoch majú účastníci zároveň možnosť získať najviac bodov do Slovenského pohára. Pre tieto preteky vždy platí povinnosť online predregistrácie (to platí aj v prípade, ak sa pretekári vekovej kategórie Youth B (U16) registrujú na detské preteky kategórie A).

Preteky Slovenského pohára kategórie B

Tieto preteky sú strednou kategóriou pretekov, kde si môžu medzi sebou zmerať sily skúsení pretekári aj vychádzajúce talenty. Ročne sa spravidla organizuje 6-10 pretekov kategórie B, kde 3-5 pretekov býva v disciplíne Obtiažnosť, 2-3 preteky v disciplíne Boulder a 1-2 preteky v disciplíne Rýchlosť.

Preteky Slovenského pohára kategórie C

Preteky Slovenského pohára kategórie C spadajú medzi preteky určené pre širokú lezeckú verejnosť. Pre ich organizovanie majú PravidláVykonávacie predpisy odporúčací charakter, vekové kategórie však musia zostať zachované tak, ako pri pretekoch vyšších kategórii. Často sa jedna o lokálne či regionálne preteky, ktorých cieľom je prilákať k športovému lezeniu čo najviac účastníkov, aj preto sa týchto pretekov snažíme mať počas roka čo najviac. Nejde teda primárne o preteky pre špičkových výkonnostných lezcov, aj keď sa na nich samozrejme môžu zúčastniť. Patria sem napríklad aj preteky regionálnych lezeckých líg.

Preteky Slovenského pohára kategórie Ostatné

Preteky kategórie Ostatné sú takisto preteky lokálneho charakteru určené pre širokú lezeckú verejnosť. Často majú svoje vlastné špecifiká či pravidlá špecifické pre konkrétny región, klub či usporiadateľa, a oficiálne PravidláVykonávacie predpisy majú pre tieto preteky odporúčací charakter. Ide často o preteky organizované v zázemí lezeckých klubov či outdoorové preteky. Platí však podmienka, že na takýchto pretekoch musia byť účastníci aspoň z dvoch lezeckých klubov. Za preteky tejto kategórie sa body do Slovenského pohára neprideľujú.

Ako je to s rozmiestnením pretekov počas roka?

Vždy sa snažíme preteky rozmiestniť rovnomerne počas celého pretekárskeho obdobia. Spoločne s organizátormi, ktorí odvádzajú obrovský kus práce pri realizovaní pretekov, sa zároveň snažíme dať všetkým lezcom a lezkyniam, od začiatočníkov až po výkonnostnú špičku, čím väčší priestor pretekať v primeranej výkonnostnej kategórii. Potrebujeme však aj vašu podporu, a chceme vás vyzvať, aby ste sa pri výbere pretekov zamerali primárne na typ pretekov, ktorý najviac sedí vašim ambíciám a výkonnostnej kategórii. Platí to najmä v prípadoch, ak sa výkonnostné preteky národnej úrovne kryjú s pretekmi lokálneho významu, teda napríklad preteky kategórii A a C, prípadne A a Ostatné, ktoré sú primárne určené pre iné skupiny lezcov a môžu sa tak konať v jeden deň alebo víkend. Spoločne sa však budeme snažiť priniesť vám počas roka čo najviac kvalitných pretekárskych zážitkov.

Veríme, že sme vám týmto článkom aspoň trochu objasnil systém pretekov Slovenského pohára. Určite vám však odporúčame prečítať si aj Vykonávacie predpisy pre preteky dospelých a mládežeVykonávacie predpisy pre preteky detí, ktoré každoročne aktualizujeme a ktoré poskytujú komplexné informácie o systéme pretekov aj bodovaní Slovenského pohára. Ak by ste napriek tomu mali ďalšie otázky, určite nás neváhajte kontaktovať na adrese , prípadne na adrese Komisie športového lezenia SHS JAMES .

Najbližšie preteky sú už onedlho a my sa tešíme, že sa na nich spolu s vami stretneme a odštartujeme vydarenú pretekársku sezónu!