V nedeľu 10.12.2023 sa v lezeckom centre LASKALA konala druhá diagnostika reprezentantov v športovom lezení. Testovali sa športovci, ktorí neabsolvovali testy v Národnom športovom centre. Reprezentanti absolvovali batériu testov ako Analýza telesného zloženia, výbušnosť dolných končatín, balančný test pohybového systému dolných končatín, test rozsahu pohybu dolných končatín a špecifické testy na CLIMBRO.

Na testovaní sa podieľali a tiež by som sa rád poďakoval:

MGR. MILAN KOVÁČ, PhD., VEDÚCI ODDELENIA ŠPORTOVEJ DIAGNOSTIKY A FYZIOTERAPIE NŠC

Mgr. TIMOTEJ ŠURÁN – ANALYTIK ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY v NŠC

MGR. PATRIK BERTA,  ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU, UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

MGR. KRISTÍNA NĚMÁ, PhD., FAKULTA ŠPORTU, PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

Po spracovaní údajov vykonaných diagnostík budú následne posielané výstupy testov každému športovcovi, rodičovi a trénerovi.

Text: Igor Kollár

Foto: Patrik Berta, Igor Kollár