Pozývame vás na významné medzinárodné podujatie Európskeho pohára v drytoolingu, ktoré sa bude konať 26.11.2022 v lezeckom centre LA SKALA v Žiline. Európske poháre majú už v LA SKALE svoju tradíciu a veríme, že tak ako po minulé roky, aj teraz sa bude jednať o výborné podujatie! Viac informácii nájdete na plagáte a v priložených propozíciách.

We are pleased to invite you to take part in the European cup in drytooling, which will take place in the LA SKALA climbing centre in Žilina on November 26th 2022. European cups already have a tradition in this venue and we are sure this year will host yet another spectacular show! For more information see the poster and attached propositions.

Propozície EP v drytoolingu LA SKALA 2022

Proposition EC drytooling LA SKALA 2022