Po roku sme sa opäť stretli na tradičnom drytoolovom preteku Foršting race, ktorý bol už taktiež tradične prepojený s ďalším, tentokrát posledným, kolom Slovenského Pohára v drytoolingu. Tento rok sa pretekov zúčastnilo 32 pretekárov, z ktorých 20 súťažilo v kategórii PROFI a 12 v kategórii HOBBY. Privítali sme nie len pretekárov zo Slovenska ale aj z Poľska a Čiech. Tohtoročné cesty preverili nie len silu a techniku ale aj schopnosť improvizovať a nezľaknúť sa špecifických krokov. To platilo nie len pre kategóriu PROFI ale aj pre HOBBYTOV(ako ich u nás voláme).

Po dolezení kvalifikačných ciest nasledovalo finále v skvelej atmosfére plnej povzbudzovania a potlesku. Na základe finálnych výsledkov sa v kategórii PROFI muži umiestnili ako 1. Emil Fraštia, ako 2. Fero Mrovčák a ako 3. Peter Piroh. V kategórii PROFI ženy sa ako 1. umiestnila Rebeka Gabčíková, ako 2. Deniska Šulcová a ako 3. Veronika Kuhejdová.

V kategórii HOBBY muži sa po finále umiestnili na 1. mieste Przemyslaw Stec, na 2. Peter Piroh mladší a na 3. Mikolaj Falsky.

V kategórii HOBBY ženy sa na 1. mieste umiestnila Veronika Kováčová a na 2. Antónia Vieriková.

Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní množstva cien sa začala afterparty, ktorá je už takpovediac neodmysliteľnou súčasťou celého preteku. Skvelá atmosféra z pretekov sa preniesla aj tam a tak sa hralo, spievalo aj tancovalo až do neskorej noci.

Sme veľmi radi, že aj tento rok sme v rámci preteku Foršting race mohli privítať úplne nové, staro-nové aj známe tváre. Úprimne veríme, že ste si pretek užili a odniesli z neho nové skúsenosti aj veľa pekných momentov.

Veľká vďaka patrí samozrejme všetkým ističom, rozhodcom, zapisovačom či časomeračom, ktorí pretek po celý čas usmerňovali.

Radi by sme poďakovali aj všetkým sponzorom : O.Z. Oriešky, Krišpin dolina, ŠK JAMES Kežmarok, MKM technické šitie, Majster centrum, Elefant, JAMES, OÚ Lieskovany a ďalší.

Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave preteku pred ním, či po ňom.

Srdečne vás pozývame do Lieskovan na štvrté a súčasne posledné kolo Slovenského pohára v drytoolingu, ktoré sa uskutoční 3.2.2024. Na jeho konci sa vyhodnotí celý pretekársky ročník 2023/2024 a najlepší drytoolisti budú aj ocenení.

Všetky informácie o pretekoch nájdete v priloženom plagáte. Pripomíname, že v kategórii “Hobby” bude aj kategória “Veteráni”.  Všetci ste srdečne vítaní, tešíme sa na vás!