V stredu 9.11.2022 o 14tej hod prebehla na Zbojníckej chate slávnostná „kolaudácia a uvedenie do prevádzky“ fotovoltických panelov a celého systému napojenia do siete, zásobujúcu chatu elektrickou energiou. Krátkej slávnosti sa zúčastnili zástupcovia majiteľov chát, zo strany SHS JAMES predseda A. Pacek, člen VV L. Gancarčík a Š. Dóczy, KST zastupoval predseda F. Šiller a člen VV J. Polomský, prítomný bol samozrejme domáci chatár M. Knižka i chatári z ďalších tatranských chát. Darcu, Slovenské elektrárne, zastupoval projektový manažér J. Perdík, bol prítomný zástupca montážnej spoločnosti AI Energy ako aj novinárska obec.

Na tomto mieste musíme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dielo. V prvom rade darcovi finančných prostriedkov, Slovenským elektrárňam, bez ktorých by táto ekonomicky ale najmä ekologicky šetriaca  investícia nebola možná, L. Gancarčíkovi, ktorý pripravoval všetky potrebné dokumenty, Mikimu Knižkovi, u ktorého sa dohoda so SE rodila a bol aktívny pri všetkých potrebných krokoch a celému personálu Zbojníckej chaty, ktorí potrebný materiál vyniesli a pomohli pri montážnych prácach. Ďakujeme pracovníkom spoločnosti AI Energy, ktorí v sťažených vysokohorských podmienkach montáž a napojenie do systému realizovali. Ďakujeme aj všetkým ďalším osobám, ktoré prispeli k realizácii diela, ktoré vo významnej miere pomôže zvýšiť ekologickú prevádzku Zbojníckej chaty.

Už po niekoľkých dňoch prevádzky je evidentné, že fotovoltické panely významne pomohli pri odľahčení od zapojenia dieselového agregátu pre potreby chaty a za ostatných 10 dní bolo nutné zapájať ho do energetického systému len v jednom prípade. Na rozdiel od predchádzajúcich dní a rokov, keď bolo nutné ho uviesť do prevádzky denno denne na niekoľko hodín.

ĎAKUJEME!