Po komunikácii s MŠVVaŠ SR a po chválení 34. valným zhromaždením SHS JAMES sme odštartovali prvé mesiace Horolezeckej ligy SHS JAMES. Po dvoch mesiacoch od jej spustenia a zaznamenávania na www.climb.sk sme zhromaždili výstupy, ktoré bolo možné do ligy zapísať, vo veľkej väčšine sa jednalo o výstupy na skalkách, vo vysokých Tatrách si výkony so s potrebnými údajmi zapísal málokto. V tomto krátkom vyhodnotení sumarizujeme prvé dva mesiace (máj a jún 2023) a prinášame prvé tabuľky. Keďže zaznamenaných výstupov bolo celkovo málo, ich poradie v mesiaci sme zoradili nehľadiac na vekovú kategóriu a sú spracované v .pdf súboroch. Vo vyhodnocovacích tabuľkách celkového poradia sme však už priradili body a poradie vo vekových kategóriách tak, ako to majú byť priradené. Toto celkové poradie si môžete otvoriť v excelovskom súbore.

Prinášame teda prvé tabuľky. Keďže s celým systémom v tomto tvare ešte len začíname, určite bude mať pár chýb, či už vizuálnych, alebo aj vyhodnocovacích. Keby ste si tieto chyby všimli, pošlite nám, prosím, správu na e-mail . V najbližšom období sa k Horolezeckej lige SHS JAMES ešte vrátime v hlbšom rozbore.

HOROLEZECKÁ LIGA JÚN 23

HOROLEZECKÁ LIGA MÁJ 23

HOROLEZECKÁ LIGA – CELKOVÉ PORADIE