Ocenené výstupy za rok 2007

Bouldering a športové lezenie:

• Bronzová karabína: Fontainebleau, boulder Atomic playboy, 8A+ trv., OS, 23. 03. 2007, Andrej Chrastina. OS prelez bouldra vysokej obtiažnosti v renomovanej boulderistickej oblasti. Finančná cena: 5000 Sk
• Bronzová karabína: Mišja Peč, Mrtvašski ples, 8b, PP, 03. 08. 2007, Lenka Mičicová. Prelez cesty v 10 stupni klasifikácie UIAA, iba druhý slovenský ženský prelez cesty v tomto stupni obtiažnosti. Finančná cena: 5000 Sk
• Bronzová karabína: Rodellar, Pata negra, 8c, PP, 26. 07. 2007, David Šatánek. Voľný prelez  náročnej cesty bez dlhého nacvičovania 19-ročným lezcom. Finančná cena: 5000 Sk.

Stredné veľhory

• Bronzová karabína: Vysoké Tatry, Ostrva, Posledný sud, 9, OS, 06. 08. 2007, Jozef Krištoffy. 1. OS prelezenie tejto cesty, prvýkrát (platí aj pre ďalší ocenený výstup) bola vo Vysokých Tatrách OS vylezená cesta v tomto stupni obtiažnosti. Finančná cena: 3000 Sk
• Bronzová karabína: Vysoké Tatry, Jastrabia veža, Sunset Boulvard, 9, OS, 31.08.2007, Gabriel Čmárik. Prvé On sight prelezenie tejto cesty, prvýkrát bola vo Vysokých Tatrách OS  vylezená cesta v tomto stupni obtiažnosti. Finančná cena: 3000 Sk
• Bronzová karabína: Alpy, Wenden, Cleopatra, 7c, PP, august 2007, Slavomír Mitro, Vlastimil Pšenko. Voľný prelez (1. slovenský) ťažkej a uznávanej cesty (rozpis jednotlivých dĺžok: 5+, 8, 9, 8-, 9, 9-, 7+). Finančná cena: 2 x 5000 Sk
• Bronzová karabína: Yosemity, Leaning Tower, West face, 5.13b, PP, 06-07.06.2007, Dušan Beránek, Richard Nyéki. Voľné prelezenie (1. slovenské) náročnej cesty, prvýkrát bola slovenskými lezcami v Yosemitoch prelezená cesta takejto vysokej obtiažnosti (rozpis jednotlivých dĺžok: 5.12d, 5.13b, 5.12b, 5.12a, 5.11d, 5.12c, 5.12c). Finančná cena: 2 x 5000 Sk

Najvyššie veľhory

• Bronzová karabína: Himaláje, Miyar valley, Rachu Tangmu – S stena, Secret of Thin Ice, ED+, M6+, A1, 85o, 1340 m, 29. 9. – 01. 10. 2007, Andrej Kolárik, Juraj Švingál. Prvovýstup náročnej mixovej cesty v Indických Himalájach na prvý pokus. Finančná cena: 2 x 15 000 Sk
• Bronzová karabína: Himaláje, Shisha Pangma 8047 m – J stena, Anglická cesta – vrchol 24. 04. 2007, Jozef Kopold. Výstup na osemtisícovku alpským štýlom na prvý pokus. Finančná cena: 20 000 Sk

Reprezentačné družstvá pre rok 2008

A družstvo
Jozef  Kopold, dotácia na činnosť 80 000 Sk
David Šatánek, dotácia na činnosť 40 000 Sk

B družstvo
Dušan Beránek, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Zuzana Čintalová, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Gabriel Čmárik, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Matúš Kostka, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Jakub Kováčik, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Jozef Krištoffy, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Lenka Mičicová, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Slavomír Mitro, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Richard Nyéki, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Miroslav Peťo, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Vlastimil Pšenko, dotácia na činnosť 20 000 Sk
Ján Šofránko, dotácia na činnosť 20 000 Sk

Ivan Žila, predseda komisie alpinizmu