Po dlhších úvodných debatách a diskusiách, nastavovaní spôsobu spolupráce sa konečne reálne rozbehol program Erasmus+ Sport, ktorého sa zúčastňujú Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. Jeho súčasťou je nastavenie vzdelávania svetových a európskych štandardov pre trénerov a staviteľov ciest tak, aby bol použiteľný najmä pre európske krajiny.

 V dňoch 15.-18. júna 2023 sa teda aj pod záštitou IFSC konal program s názvom Routesetters Clinic, ktorý sa špecializoval na vzdelávanie národných staviteľov pretekov (po slovensky staviteľov 3. kvalifikačného stupňa, keďže náš systém korešponduje nastavením s tým celosvetovým). Program sa konal v slovinskej Ljubljane na bouldrovej stene Boulder Scena, kde trénuje slovinský národný tím a zúčastnilo sa ho 6 staviteľov z Čiech, Poľska, Slovinska, Slovenska a Švédska. Za Slovensko bol vyslaný Dávid Závacký.

Hlavným routesetter coachom bol dlhoročný medzinárodný staviteľ Percy Bishton (UK) , ktorý bol okrem iného chief setter pre Boulder na Olympijských hrách v Tokio 2020. Cieľom programu bola podpora národných staviteľov osvedčenými postupmi, ktoré zdokonalia ich zručnosti pri príprave národných tímov na súťažnú sezónu a zlepšia nastavenie pretekov aj s potenciálom na stavaní pretekov európskeho formátu.

Štvordňový program Routesetters Clinic bol štruktúrovaný v 10 kľúčových témach: bezpečnosť, tímová práca, komunikácia, harmonogram, nastavenie metodológie, kreativita, atletická empatia, sebahodnotenie ako lezca, pracovná etika & postoj. Na konci mal mať účastník kurzu lepšie pochopenie a zručnosti v nasledovných bodoch: 

I. Vybavenie a jeho použitie 

II. Základné porozumenie pohybu a jeho nastavenia 

III. Príprava športovcov 

IV. Prevencia zranení športovcov

V. Vytvorenie pretekárskej simulácie 
 

Ako píše sám Dávid: „Program mne osobne dal naozaj veľa. Percy je veľká a úžasná osobnosť ako staviteľ, ale aj človek a ako nás na začiatku upozornil, nešlo len o učenie sa formou počúvania, ale o priateľskú komunikáciu, tímovú spoluprácu a to najmä formou zábavy. Ako stavitelia sme počuli veľa informácií, ktoré už viac menej poznáme. Je ale fascinujúce a motivujúce tráviť čas a pracovať s človekom, ktorý sa tejto problematike aktívne venuje desiatky rokov a videl celý vývoj športu od prvých pretekov po olympiádu, zažil mnoho chýb a úspechov i na vlastnej koži. Vie o tom plynule rozprávať, citlivo poradiť a byť vnímavý na obrovské spektrum elementov, z ktorých sa poslanie a prostredie staviteľa pretekov skladá. Týždeň po ukončení programu nám Percy každému zvlášť poslal rozsiahly feedback, ktorý nám v každom z bodov programu kriticky ukázal, aké sú naše silné alebo slabé stránky a odporúčania do budúcna. V mojom prípade na konci feedbacku stálo: David is a good competition route setter and should continue to work hard to further his development. He should endeavor to try and secure some work at European cup events to continue this development.

Sme radi, že Dávid má za sebou túto veľkú skúsenosť a tešíme sa na ďalšiu spoločnú spoluprácu 😊.