SADA pripravila sériu článkov o výživových doplnkoch v rámci projektu „osveta výživové doplnky – SADA“. Ako píšu autori článkov… „Pri práci so športovcami či už pri dopingovej kontrole alebo počas vzdelávacích seminárov môžem konštatovať, že veľká väčšina športovcov, česť výnimkám, nemá poňatia, prečo niečo užíva. Ďalším bodom pri doplnkoch je kedy a koľko ich užívať. Týmto projektom chceme otvoriť problematiku suplementácia našich športovcov, aby mali pri najmenšom k dispozícii aspoň nejaké informácie. Zistil som, že by sa o to aj športovci zaujímali, ale nemajú dostupné informácie. Môj osobný názor je, že túto informačnú úlohu by nemala plniť SADA, ale tieto informácie jednoducho chýbajú, tak som sa do toho pustil.

Prvým krokom tohto projektu bolo vydanie informačného letáku, ktorý kategorizoval doplnky. V nadväznosti na tento leták budeme každý mesiac pripravovať sériu článkov o konkrétnych doplnkoch.
Náš úvodný leták už je spropagovaný, teraz už ideme priamo na skupiny výživových doplnkov. Ako prvé sme vybrali iónové nápoje, s ktorými prichádza do styku naozaj asi každý športovec. Ak budete s týmto článkom stotožnení, tak budem rád ak nám pomôžete rozšíriť ho medzi športovcov, ako aj zdieľanie na facebooku… Pokojne k tomu môžete napísať aj svoj komentár a tak zdieľať… Každý mesiac by sme radi vydali článok o konkrétnej skupine doplnkov. V prílohe posielam pdf článku. Ak sa ešte ku vám nedostal prvý materiál – leták o výživových doplnkoch, prikladám aj ten.

Na výživové doplnky existuje veľa názorov, my sme sa snažili vychádzať z odbornej literatúry, ktoré je aj citovaná v texte. Samozrejme, ani vedecká obec nezdieľa jednotný názor na všetko, ale snažili sme sa údaje vyberať v súlade s našim vzdelaním.

Autormi článkov sú Ing. Tomáš Pagáč, PhD (biochémia STU, pracovník SADA) a PharmDr. Kristián Slíž (farmaceutická fakulta UK)

Dúfame, že vám články pomôžu aspoň čiastočne sa zorientovať v problematike.