Lezecký klub Majlstoun Nitra organizuje 2 letné lezecké tábory – pre menšie a väčšie deti. Info o táboroch nájdtete na plagátoch, prípadne kontaktujte organizátora