Lezecký klub Majlstoun Nitra organizuje ďalší zo svojich letných lezeckých táborov – Majlstoun na kolesách. Info o tábore nájdtete na plagáte, v priloženom pdf súbore, prípadne kontaktujte organizátora

MAJLSTOUN NA KOLESÁCh (.pdf)