Lezecký klub James Junior Team organizuje letný lezecký tábor na Kalamárke. Info o programe a cene nájdtete na plagáte, prípadne kontaktujte organizátora 0905 657 212