Každoročne sa začiatkom leta uskutočňujú detské podujatia v rakúskych mestách Petzen a Imst a obidve miesta sú obľúbené aj pre slovenské lezecké nádeje. Nie inak tomu bude aj tento rok, keď sa na výjazd chystá viacero skupín, rodín, klubov… Bohužiaľ tento rok prišlo k nepríjemnému kolidovaniu termínov, keď sa obidva preteky uskutočňujú v ten istý víkend. Preto každý z našich mladých športovcov a jeho sprievodcovia sa musia rozhodnúť, ktoré z podujatí je pre nich zaujímavejšie, či prijateľnejšie.

Pre všetky zúčastnené deti pripravujeme podporu z Komisie športového lezenia SHS JAMES. Slovenský horolezecký spolok JAMES prispieva na účasť tak, že každému dieťaťu sa prispieva nasledovne

  1. sumou 0,02 eur/km, pričom počet km sa počíta z miesta bydliska na miesto udalosti a späť podľa aplikácie googlemaps
  2. sumou 6 eur na noc za ubytovanie
  3. preplatením štartovného v polovičnej výške

Podmienkou na úhradu všetkých položiek je príprava vyúčtovania (to pripraví sekretariát) na základe dodania originálov dokladov z ubytovania, štartovného, kópie technického preukazu automobilu, ktorým sa cestovalo a itineráru cesty podľa predlohy, ktorú pracovníčka sekretariátu odošle dotknutým osobám. Všetky požadované dokumenty je potrebné doručiť na adresu sekretariátu do 31.7.2023