V dňoch 4.-10.12 2023 sa konalo medzinárodné stretnutie horolezcov zo Slovenska, Poľska a Slovinska na Chate pri Zelenom plese. Cieľom stretnutia bolo naviazať už na dobre rozbehnutú vzájomnú spoluprácu predovšetkým medzi nami a Poliakmi a prehĺbiť spoločné vzťahy. A kde inde by to bolo lepšie ako v severnej stene Malého Kežmarského štítu a ďalších okolitých štítoch?
Dôraz sa kládol predovšetkým na lezenie v zmiešaných medzinárodných družstvách. Aktivita v stene bola tak veľká , že priam vytvárala pocit aké sú podmienky i samotné lezenie v “pohode”. No to ako to už pri zimnom lezení býva nebolo nikdy.
Samotné čísla ale hovoria za všetko:
Viac ako 90 prelezov v severnej stene Malého Kežmarského štítu, 2 nové varianty Zlote Grabki (M6),Variant Atlantídy (M6+)  a 1 prvovýstup na Pyšný štít s názvom K3 za 5+
Okrem toho sa preliezli aj cesty, ktoré nie sú často navštevované ako Zápal stredného ucha, Obrovský komín na Pavúkovú vežu, alebo Bailando na Malom Pyšnom.
Okrem realizovanej praxe sa prebrala aj teória na chate v podobe prednášok o prvej pomoci, či predpovedi počasia. Vzťahy sa utvrdili i sobotnou žúrkou, ktorá k lezeniu patrí tiež.
Všetky strany zhodnotili akciu za veľmi vydarenú a odchádzali po lezeckej aj ľudskej stránke veľmi spokojní.
Poďakovanie patrí SHS JAMES, Polskiemu zwiazu alpinizmu, Slovinskému lezeckému zväzu a v neposlednom rade vždy skvelej Chate pri Zelenom plese.
A úplne na záver – ovocie to prinieslo hádam ešte skôr, akoby človek čakal. Ani nie týždeň nato sú už naši 2 slovenskí horolezci vďaka pozvaniu od Slovincov zavesení niekde v severnej stene Julských Álp.
text: Martin Krasňanský