So smútkom oznamujeme, že v piatok 15.7.2002 v noci nás opustil Ivan Bajo, skvelý horolezec, spisovateľ, ilustrátor, rozprávač… Rozlúčime sa s ním v bratislavskom krematóriu v stredu 20.7.2022 o 12:30 hod
Česť jeho pamiatke!