Prezident UIAA Peter Muir, ktorý sa bohužiaľ kvôli pandemickej situácii nemohol osobne zúčastniť osláv stého výročia založenia SHS JAMES aspoň touto formou zablahoželal všetkým členom nášho spolku k významnému míľniku v jeho dejinách, vyzdvihol svetové výkony a zásluhy slovenského horolezectva, ktoré sa nezmazateľným spôsobom zapísali do dejín výstupov na svetové hory.
Poprial nám veľa podobných úspechov do ďalších rokov, mnoho energie do ďalšej práce v rozvoji športu a životného štýlu, ktorý máme všetci tak veľmi radi. Článok o storočnici na webe UIAA.