Nové oblasti v NP Slovenský kras

Mámé novú výnimku na oblasti v Hájskej doline v NP Slovenský kras, kde platí 3. stupeň ochrany.

Lokalita Horná stena je povolená v období 1. 7. – 30. 11.
Lokality Stienky pri vodopáde, Povinné čítanie, Dikobraz, Vežička a Hradisko sú povolené celoročne.

Lezenie sa tu môže vykonávať za týchto podmienok:
– prístup na lokality je možný len po existujúcich chodníkoch
– lezenie je povolené pre organizovaných lezcov s platným členským preukazom

Platnosť výnimky je do 31. 12. 2022.