V priebehu roka 2020 sa ku mne dostávali písomné i telefonické poznámky k situáciám v rôznych skalných oblastiach. Ich spoločným menovateľom bola nejednoznačnosť, resp. neexistencia písaných pravidiel pri tvorbe, preisťovaní, či doisťovaní ciest, otvorení oblastí, atď. Na základe množiacich sa pripomienok tohto typu som inicioval vznik dokumentu, ktorý by pomenovával ťažiskové body. Jeho tvorby sa chytili najmä Vlado Linek a Maťo Heuger, ktorí spoločným úsilím pripravili základný text a ten následne prešiel rôznym pripomienkovaním relatívne veľkého množstva zainteresovaných osôb. Pri tvorbe dokumentu boli kľúčové aj tri stretnutia v širokým obsadením a to:

1. V septembri minulého roka v Demänovskej doline stretnutie základných tvorcov dokumentu najmä s miestnymi lezcami, kde iniciátorom mnohých bodov v dokumente bod najmä Miro Peťo.

2. V máji tohto roku vo Svite, kde mala stretnutie Správa Tatier a posúdenie dokumentu pre potreby vo Vysokých Tatrách.

3. Hneď nasledujúci deň stretnutie v Liptovskom Mikuláši, kde sa stretlo vedenie spolku s tvorcami dokumentu, správcami oblastí a mnohými ďalšími zainteresovanými osobami.

Musím konštatovať, že dokument prešiel mnohými pripomienkami a snažili sme sa ho vyladiť čo najlepšie. Je to však jeho prvé znenie, môže mať eventuálne nedostatky, v prípade potreby prejde ďalšou novelizáciou. Jeho aplikáciu v praxi budeme sledovať a to spoločne vedenie spolku s Komisiou ochrany prírody, Komisiou alpinizmu a Metodicko-bezpečnostnou komisiou.

Chcem veľmi poďakovať všetkým, ktorí aktívne prispeli k tvorbe dokumentu, dali si tú námahu, prešli si jednotlivé body, ustanovenia, textovú úpravu a poslali nám svoje poznámky písomne, či ich zargumentovali priamo na stretnutiach. Len takýmto spôsobom môže vzniknúť dielo, ktoré dostatočne reflektuje aktuálne potreby.

Tóno Pacek
Predseda SHS JAMES