21. Valné zhromaždenie SHS JAMES 2010 – uznesenia

Prinášame vám plné znenie uznesenia z 21. valného zhromaždenia SHS JAMES, v ktorom sú zachytené najdôležitejšie rozhodnutia najvyššieho orgánu nášho spolku.

Podľa správy predsedu spolku I. Kollera mal rok 2009 viac pozitív. Po viacerých rokoch znovu začala rásť členská základňa. Je to dôsledok aj veľmi dobrého poistenia členov spolku na zásahy horskej služby. Veľmi dobre sa rozbehla práca komisie mládeže, ktorá zorganizovala vydarený tábor mládeže na Kalamárke. Rovnako sa darilo Slovenskému poháru mládeže – Edelweiss cupu, aj vďaka podpore tejto značky. Výborne pracuje komisia ochrany prírody a metodicko – bezpečnostná komisia. Pozitívne sa aj napriek ekonomickej kríze vyvíjali financie spolku, ktorý dostal významnú podporu aj poukázaním 2 percent daní. Trochu stagnovali športové komisie, aj v práci, aj vo výsledkoch. Príslubom sú nové mladé tváre v lezení a alpinizme. Do realizačného štádia sa dostala generálna rekonštrukcia Chaty pod Rysmi, na starom mieste vyrastie nová moderná chata. VZ odsúhlasilo vydanie mimoriadnych členských známok na podporu jej výstavby, ich realizácia bude ale ešte vyžadovať niekoľko týždňov.
Ochrana prírody má veľmi dôležité postavenie v našom spolku. Počas rokovania predseda Igor Koller podpísal dohodu o spolupráci s predsedom Ochrany dravcov na Slovensku RPS Jozefom Chavkom.
Najviac rozruchu pripravil na rokovaní návrh Pavla Jackoviča pozastaviť členstvo v spolku Jozefovi Kopoldovi za jeho známe kauzy, ktorými poškodil spolok i horolezectvo. Aj v tomto prípade ale preukázali delegáti VZ svoju rozvážnosť, keď sa väčšina z nich hlasovania zdržala. Nepriklonili sa tým na stranu J. Kopolda, ale odmietli takéto riešenie nie hodné našej komunity.