34. Valné zhromaždenie SHS JAMES sa bude konať už o dva týždne v sobotu 22.4.2023. Ako sme už v minulosti avizovali, prinášame vám k nemu základné potrebné dokumenty:

POZVÁNKA S PROGRAMOM

ZOZNAM DELEGÁTOV – podfarbene šedým a silným sú delegáti, bez podfarbenia a obyčajným písmom náhradníci delegátov; v prípade, že niektorí z delegátov sa nezúčastnia VZ, náhradníci delegátov budú zaradení ako delegáti v poradí, ako sú v zozname napísaní

VOLEBNÝ PORIADOK – keďže toto VZ je tzv. volebné a bude volený tak predseda spolku, ako aj 6 členov výkonného výboru, navrhovatelia kandidátov a samotní kandidáti tak na predsedu ako aj člena Výkonného výboru majú isté povinnosti, ktoré je potrebné bez výnimky a presne podľa časového harmonogramu splniť. Čo sa týka lehoty na podávanie podnetov na nomináciu je to konkrétne 14.4.2023 do 16 hod.

Tešíme sa na vašu účasť!