Na základe dohody s miestnym farmárom je pristupová cesta z Hodkoviec k lezeckej oblasti Dreveník znovu oficiálne sprístupnená. Parkovanie je povolené po ľavej strane cesty (prosíme, parkujte kolmo ku plechovému plotu, aby sa nás vošlo čo najviac), na pravej strane je parkovanie zakázané a označené zákazovou značkou. Na prístupovú lúku sa dostanete cez červenu bráničku, ktorá sa nachádza na ľavej strane a sú na nej tabuľky lezeckého areálu. Prosíme, vás o dodržiavanie obmedzení ohľadom parkovania.