Komisia športového lezenia SHS JAMES schválila reprezentačné družstvá na rok 2024 tak pre dospelých, ako aj pre mládežnícke kategórie. Už tretí rok má komisia jasne dané kritériá pre nomináciu do družstiev a na prípadnú zmenu v nich v priebehu rok. V nasledovných dokumentoch prinášame tak samotné reprezentačné družstvá, ako aj prehľad nastavených kritérií na účasť v reprezentačnom družstve. Prehľad našich reprezentantov pre r. 2024 nájdete na našom webe v sekcii “Športové lezenie” na tomto odkaze.

REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVO PRE ROK 2024

PRAVIDLÁ ZARADENIA REPREZENTANTOV DO DRUŽSTVA DOSPELÝCH

PRAVIDLÁ ZARADENIA REPREZENTANTOV DO DRUŽSTVA MLÁDEŽE