Komisia mládeže SHS JAMES opätovne s potešením eviduje veľký záujem o organizáciu detských lezeckých táborov. Na našu výzvu reagovali kluby dostali sme žiadosti na organizovanie dvadsiatich nezávislých táborov. Celková rozpočtovaná suma 5000 Eur bola prerozdelená medzi žiadateľov na základe nasledovných kritérií:
  • Trvanie podujatia
  • Počet účastníkov
  • Miesto konania (outdoor/lezecké centrum)
  • Denný alebo pobytový tábor
  • Finančná náročnosť
  • Spôsob ubytovania
  • Opakovanie termínu podujatia.

Zohľadnená bola aj organizačná náročnosť tábora v zahraničí.

Za Komisiu mládeže SHS James Erik Balog