V dňoch 30.5.-3.6.2024 sa uskutočnil v poradí už druhý seminár pod patronátom horoškoly SHS JAMES a to vo Vysokých Tatrách na chate pri Zelenom plese. Jeho cieľom bolo udelenie osvedčenia inštruktora ECI 1.stupňa v letných terénoch z radov inštruktorov KST a SVTS a zúčastnilo sa ho 38 osôb. Celé podujatie bolo rozdelené na dve časti: 30.5. až 1.6.2024 v počte 21 frekventantov – z toho 3 ženy a 1.6. až 3.6.2024 v počte 17 kurzistov a z toho jediná žena. Na celú akciu dohliadali piati lektori z radov inštruktorov MCI z toho dvaja boli členovia MBK SHS JAMES.

Prvý deň účastníci absolvovali vstupný písomný test z oblasti metodiky, fyziky a znalosti Vysokých Tatier. Druhý a tretí deň sa pre obe skupiny niesol už v duchu praktických úloh, kde museli účastníci seminára preukázať svoje vedomosti z výcviku v teréne a z prevedenia  improvizovanej záchrany Straussovou metódou na čas, v limite 20 minút. V poobedňajších hodinách boli aj prednášky, ktoré boli zamerané na bezpečnosť vo vysokohorskom  teréne, prácu so sprievodcom a miestopis Vysokých Tatier.

Počas oboch časti celého podujatia sme videli, že účastníci sa zodpovedne pripravili, ako na teoretickú, tak aj na praktické časti. Aj napriek snahám niektorých účastníkov sme dvom z nich neudelili možnosť byť inštruktormi ECI 1 a piati kurzisti dostali osvedčenie len na jeden rok a po  jeho uplynutí budú musieť absolvovať preškolenie zo všetkým čo k tomu patrí.

Celý seminár a preskúšanie účastníkov bolo koncipované, tak aby bolo v súlade s metodikou SHS JAMES v rámci vzdelávacieho systému pre kurzy inštruktorov a preškolenia ICI, RCI a MCI.

V priebehu nedele počas výcvikovej túry sa nám podarilo ešte doplniť zlaňák na zostupe zo Zadného Žeruchového sedla do Červenej doliny (F. Kroutil č.3 – 2156).

Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať všetkým účastníkom seminára z radov KST a SVTS, ako aj inštruktorom, ktorí zastrešovali celú akciu.

text: Peter HAŠTA, člen MBK SHS JAMES