V dňoch 16. – 17. 04. 2024 sme s Igorom Lišaníkom (MBK SHS JAMES) spolupracovali na príprave a organizovaní vzdelávacieho kurzu inštruktorov pozemnej záchrany Horskej záchrannej služby, ktorý sa konal v lokalite Nízkych a Vysokých Tatier. Prednášky boli z našej strany zamerané na problematiku necertifikovaných materiálov (mailonky, reťaze), s ktorými sa stretávame nie len na skalách, ale hlavne aj v Tatrách. Na správne osádzanie istení, postupy, technológie, lepidlá a samotné testy, som oslovil Ing. Ivana Lichého z firmy FISCHER, s ktorým máme dobrú spoluprácu už od roku 2019.

V praktickej časti v prvý deň sa osadili napäťové kotvy (expanzné nity) a beznapäťové istenia (lepené borháky) vo vápenci. Po dostatočnom zatvrdnutí lepidiel nasledovali trhacie skúšky s trhacím zariadením od firmy FISCHER. Všetky testy nám vyšli podľa našich očakávaní na výbornú. To znamená, splnili normy UIAA na osadené istenia. Na druhý deň sme sa presunuli do Starého Smokovca, kde akcia pokračovala pre Oblastné strediská Západných a Vysokých Tatier. Program bol obdobný ako v prvý deň, prednášky a potom praktická časť aj s testovaním osadených istení, v tomto prípade už v žule.

Všetky borháky, nity, kotvy, ktoré sme použili a následne testovali boli od firiem Singing rock, Brko, Petzl, CT, Fischer. Na samotné testovanie nám nejaký materiál poskytol Michal Šranc, zástupca firmy PETZL na Slovensku, za čo mu veľmi ďakujeme. Akcie sa tiež zúčastnil Peter „Helmut“ Köteleš zo Správy oblasti Tatier (SOT), ktorý predstavil pravidlá preisťovania, vytvárania nových ciest vo Vysokých Tatrách a všetko čo k tomu patrí.

Cieľom podujatia zo strany MBK bolo zapojiť do diskusie k problematike osádzania bezpečných istení na skalách a v horách aj inštruktorov pozemnej záchrany HZS a „zjednotiť postupy“, certifikované materiály a hlavne typy lepidiel na Slovensku. Odporúčania Metodicko-bezpečnostnej komisie SHS JAMES pre typy chemických lepidiel, ktoré máme otestované sú od firiem HILTI a FISCHER, či už ide o epoxidové, vinylsterové a samozrejme aj chemické ampule PETZL a FISCHER.

Na záver chcem poďakovať riaditeľovi Školiaceho strediska HZS Tónovi Sedlákovi, za dobrú spoluprácu a aj takýmto spôsobom ďalej rozvíjať dlhodobú, obojstranne prospešnú spoluprácu Horskej záchrannej služby a Slovenského horolezeckého spolku JAMES.

Peter Hašta, MBK SHS JAMES