Na posilnenie nášho tímu na sekretariáte hľadáme šikovnú pracovnú silu. Jej náplň práce bude spočívať najmä z nasledujúcich činností:

 • komunikovať s klubmi SHS JAMES
 • komunikovať s členmi SHS JAMES, pripravovať informácie pre členskú základňu
 • komunikovať s jednotlivými sekciami (komisiami) SHS JAMES
 • pripravovať podklady pre akcie SHS JAMES na rôznej úrovni
 • komunikovať na bežnej báze s medzinárodnými organizáciami
 • pripravovať podklady pre administráciu dát členskej základne na MŠVVaŠ SR
 • iné rôzne úlohy, ktoré vyvstanú z potrieb spolku

Ideálny kandidát/kandidátka by mal/a:

 • mať ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • zvládať komunikovať v anglickom jazyku slovom i písmom na úrovni B2
 • mať grafické a estetické cítenie
 • mať empatiu voči potrebám členov spolku
 • mať skúsenosti s lezeckým prostredím, prípadne aktívne liezť
 • byť zodpovedný/á

Nástup možný okamžite. Mzdové ohodnotenie podľa dohody.