V Bratislavskej K2 sa na konci apríla uskutočnilo prvé stretnutie lezcov so zdravotnými obmedzeniami, kde Andrej Haršány odprezentoval svoje skúsenosti z medzinárodných pretekov. Potom si všetci účastníci mohli pod jeho vedením prakticky vyskúšať lezenie na obtiažnosť podľa ich zdravotného handicapu.

Stretnutia sa zúčastnili Dominik Hajdúch, ktorý trénuje v žilinskej La Skale a má veľké ambície dostať sa na paralympiádu, Adam Krupa a Marek Dučák ktorí trénujú v žilinskej K2, Viki z Bratislavy a Dominik Čuřík s downovým syndrómom, ktorý sa zúčastňuje pretekov v Taekwonde, ale tiež ho oslovilo lezenie.

Ďakujeme Jurajovi Repčíkovi, že nám umožnil využiť lezeckú stenu K2 a pripravil nám všetko potrebné na toto stretnutie.

text: Anna Čaplická, Komisia paraclimbingu