Počas víkendu 13. – 14.1.2024 sa slovenské reprezentačné družstvá A a B v športovom lezení zúčastnili na spoločnom sústredení s českými pretekármi. Sústredenie sa konalo v pražskom lezeckom komplexe JUNGLE SPORT PARK a bolo zamerané na bouldering. Pretekári si mali možnosť vyskúšať moderné pohybové sekvencie vyskytujúce sa na zahraničných pretekoch. Sobota bola určená pre mládežnícke kategórie U16, U18 a U20 a nedeľa pre dospelých. Počas sústredenia pretekári absolvovali cvičenia na prevenciu zranení kolien a bedernej chrbtice. Tiež cvičenia na rozvíjanie dynamiky bedier. Posledná časť sústredenia zahrňovala prednášku od MUDr. Soukupa, ktorá bola zameraná na stravovanie a výživu športových lezcov. O slovenských reprezentantov sa starala skúsená fyzioterapeutka Simona Kurková.

Chcem sa poďakovať ČHS za možnosť zúčastniť sa našim reprezentantom na spoločnom sústredení, ktoré bolo veľkým prínosom a motiváciou pred nasledujúcou pretekárskou sezónou. A samozrejme poďakovať Štepánovi Volfovi za perfektne zvládnutú akciu, Petrovi Klofáčovi a Saši Gendovej.

Text: Igor Kollár

Foto: Simona Kurková, Igor Kollár