Počas štyroch dní od 10. do 13.3.2022 sa v bratislavskom lezeckom centre Block dock uskutočnila špecializovaná časť kurzu na získanie licencie: Tréner športového lezenia 1. kvalifikačného stupňa. Kurzu sa zúčastnilo 10 záujemcov.

Všetci frekventanti v úvode prešli úvodným testom lezenia s lanom, následne absolvovali teóriu: základná terminológia v športovej príprave, fyziológia, stavba tréningovej jednotky, fyzioterapia, vývinové špecifiká a osobitosti tréningovej prípravy detí a mládeže, flexibilita, stavanie ciest a bouldrov. Po každej teoretickej časti nasledovali ukážky tréningov v praxi a praktické cvičenia z fyzio. Na záver budúci tréneri úspešne vykonali písomný test a praktický výstup.

Ďakujeme za skvelý prístup účastníkom kurzu! A tiež ďakujeme trénerom, ktorí sa na celej príprave a realizácii podieľali: Andrea Čepcová, Vladimír Mihál, Andrej Sýkora a Igor Kollár.

Text: Igor Kollár
Foto: Andrea Čepcová, Vladimír Mihál a Igor Kollár